Vaccinationer

Botulism:

9/5-07,  10/7-07,  14/8,07
27/8-08,  13/8-09
17/8-10
15/8-11
15/8-12

9/10-13
16/10-14
13/10-15
10/10-16
Grundvaccin influensa/Stelkramp:

8/11-06,  7/12-06,  3/1-07

Återvaccinationer:

9/5-07
11/4-08
8/4-09
              26/11-10 influensa
24/11-11  
                        16/10-12 infl + stelkramp
                9/10-13 influensa
                        16/10-14, infl + stelkramp
              13/10-15, influensa
              10/10-16, influensa

   
Stelkrampsvaccin:

     10/2-10, inför fölning i april
 

Tandvård:

15/8-2011, ua

Avmaskning/Träckprov

29/9-06,
25/1-07, 7/7-07, 24/11-07
31/5-08, Fyrantel
10/10-08, Ivomec
28/5-08, Träckprov 60EEG
1/10-09 Avmaskning Bimectin
11/5-10, Träckprov 0,0,0
12/10-10, Bimectin
21/5-11, Fyrantel
15/10-11, Bimectin 
10/5-12, Fyrantel
11/12-12, Bimectin

29/3-12, Träckprov 0,0,0
31/5-14, Fyrantel    
6/12-14 Bimectin    
30/5-15, Bimectin     
25/10-16, Träckprov 0 EPGÖvrigt:

           29/10-10 Metacam pga sträckning tills flaskan är slut. Liten hage!!!!
30/10-10 Metacam start, 20 ml / dag
12/11, Metacam slut.
10/7-10, Ögonsalva Fucithalmic 1 %, AVKLARAD